Sở Giáo dục và đào tạo Tiền Giang công bố kết quả thi tốt nghiệp năm 2011.

( THTG) Ngày 17/6, Sở Giáo dục và đào tạo Tiền Giang công bốkỳ thi tốt nghiệp hệ giáo dục trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên niên khóa 2010 – 2011.

Kỳ thi này, Tiền Giang có 12.335 thí sinh dự thi tốt nghiệp hệ THPT và 849 thí sinh dự thi hệ giáo dục thường xuyên.


           

               Kết quả có 11.219 thí sinh đậu tốt nghiệp hệ THPT, đạt tỷ lệ 90,95% tăng gần 5% so với kỳ thi tốt nghiệp năm 2010, trong đó có 123 thí sinh xếp loại giỏi; 1.371 thí sinh xếp loại khá. Theo đó, trường THPT Chuyên Tiền Giang, THPT Chợ Gạo có số học sinh đậu tốt nghiệp 100%;trường THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây có tỉ lệ đậu tốt nghiệp thứ 2 đạt 99,82%; trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho có số học sinh đậu tốt nghiệp đứng thứ 3 cả tỉnh với tỉ lệ đậu tốt nghiệp 99,73%. Hệ Giáo dục thường xuyên năm nay có 385 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 45,34%, trong đó trường THPT Huỳnh Văn Sâm hệ giáo dục thường xuyên có tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao nhất 80,76%, trường THPT Lê Thanh Hiền đứng thứ nhì với tỷ lệ đậu tốt nghiệp 69,38%.

Trong các môn thi tốt nghiệp hệ THPT năm nay, thì môn toán là môn thi có thí sinh thi đạt điểm cao nhất chiếm tỷ lệ 90,61%; kế đến là môn sinh học với tỉ lệ 90,3%, vật lý 73,8%; môn văn có tỉ lệ 73,77%.