Từ nay đến tháng 8, có 1 cơn bão đổ bộ đất liền Việt Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia vừa công bố báo cáo nhận định tình hình thời tiết hạn dài trên cả nước từ tháng 6 đến tháng 11-2024.

Theo cơ quan khí tượng, từ tháng 6 đến tháng 8, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; trong đó có khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền (trung bình nhiều năm có khoảng 2 cơn bão đổ bộ đất liền Việt Nam vào thời kỳ này).

IMG_9110.jpeg
Từ nay đến tháng 8 có thể có một cơn bão vào nước ta

Nguyên nhân do từ nay đến hết tháng 6-2024, El Nino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-85%; từ tháng 7, tháng 8, ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái La Nina với xác suất 65-75%.

Từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7, nắng nóng ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ có xu hướng gia tăng. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do nắng nóng nên ở khu vực Trung bộ, khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8.

Mặc dù nắng nóng nhiều hơn, nhưng cơ quan khí tượng vẫn dự báo, mùa mưa năm nay tại Bắc bộ sẽ xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm, mùa mưa tại Trung bộ cũng có khả năng xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm (vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9). Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ bắt đầu từ nửa cuối tháng 5 (xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm). Từ tháng 6 đến 8 năm nay, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình.

Nguồn SGGP