Quyết liệt ngăn mặn để bảo vệ vườn cây phía Tây

(THTG) Từ đầu tháng 3 đến nay, tại khu vực phía Tây tỉnh Tiền Giang, độ mặn cao và xâm nhập sâu vào nội đồng, làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất của 125.760 ha đất nông nghiệp, trong đó phần lớn diện tích vườn cây ăn trái dọc theo sông Tiền có nguy cơ bị ảnh hưởng.

ngan man bao ve cay

Theo kết quả quan trắc của ngành chuyên môn tại các điểm xung yếu như: bến phà Ngũ Hiệp xã Tam Bình, xã Long Trung, độ mặn dao động từ 1g/l đến 1,7 g/l; tại vàm sông Ba Rài, độ mặn chưa đến 1g/l. Dự báo trong những ngày tới có khả năng độ mặn giảm theo triều cường.

Để bảo vệ vườn cây, hiện tất cả các ô bao đã được Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang đầu tư khép kín, đảm bảo vừa ngăn triều cường, vừa ngăn mặn triệt để; đo mặn 24/24 giờ  tại các điểm xung yếu trên Sông Tiền để vận hành cống lấy nước vào nội đồng khi độ mặn cho phép. Các địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí để tổ chức đắp đập tạm, đập thời vụ, gia cố các cửa cống bị hư hỏng, nâng cấp các tuyến đê bao thấp không cho mặn xâm nhập vào khu vực nội đồng và huy động phương tiện bơm tưới để chủ động bơm trữ nước. Tổ chức khoanh vùng chia nhỏ từng ô bao để chủ động ngăn mặn. Cử cán bộ tiếp nhận, cập nhật thông tin về diễn biến mặn hàng ngày từ các cơ quan chuyên môn để thông báo kịp thời cho nhân dân.

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng vừa cho chủ trương các huyện phía Tây triển khai kế hoạch bơm 2 cấp để đảm bảo nước cho sản xuất ở những vùng khó khăn về nguồn nước.

Kim nữ