Lúa hè thu đang thiếu nước

( THTG) Đến thời điểm này, nông dân các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang đã xuống giống được gần 32.000 ha lúa hè thu 2014 trên tổng diện tích 40.000 ha theo kế hoạch. Phần lớn diện tích lúa đang ở giai đoạn mạ, chỉ có hơn 500 ha đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh ở huyện Gò Công Đông.

Vụ lúa hè thu năm nay ở các huyện thị phía đông, bà con nông dân đều sử dụng các giống lúa chất lượng cao tăng thêm 10% so với vụ mùa năm trước. Nông dân tích cực trồng hoa trên bờ ruộng để hạn chế dịch hại, áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiến bộ như: 1 phải-5 giảm, 3 giảm-3 tăng kết hợp với tiết kiệm nước,… hiện nay các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tình hình sâu bệnh, dịch hại không đáng kể. Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang: toàn tỉnh hiện có 850 ha lúa bị nhiễm rầu nâu, gần 500 ha nhiễm sâu cuốn lá, …giảm nhẹ so với tuần trước.

Tuy nhiên, trong tuần qua, do lượng mưa ít, lượng nước trên các sông ở cuối nguồn cạn nên một số diện tích mới xuống giống không đủ nước tưới đã bị xì phèn, mặn… ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa mới gieo sạ. Trong đó, có 80 ha lúa sạ từ 5-7 ngày ở huyện Gò Công Đông và 30 ha lúa sạ trên 10 ngày ở huyện Gò Công Tây bị chết, hiện nông dân đang chờ mưa để gieo sạ lại.

Kim Nữ