Lễ ký kết phối hợp bảo đảm ATGT đường thủy giữa HTX Rạch Gầm và Cảng vụ đường thủy

(THTG) Ngày 2/8, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật chủ trì lễ ký kết phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và phát triển vận tải thủy tại cảng bến thủy nội địa giữa Hợp tác xã Rạch Gầm và Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III.

1

              Theo đó, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III thường xuyên cung cấp cho HTX Rạch Gầm các văn bản pháp quy mới về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, những quy định có liên quan đến công tác quản lý phương tiện thủy tại cảng bến thủy nội địa; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn phương tiện, vận chuyển hàng hóa, việc chấp hành quy tắc giao thông của các phương tiện của HTX Rạch Gầm, đặc biệt nắm bắt những phản ánh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của cảng vụ viên thuộc Cảng III để kịp thời chấn chỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. HTX Rạch Gầm chủ động phối hợp với Cảng vụ tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, xã viên nắm vững luật pháp của Nhà nước quy định trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy; cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về bốc xếp hàng hóa lên xuống phương tiện tại cảng bến đúng tải trọng cho phép, tuân thủ vạch mớn nước đúng theo quy định;….

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật hoan nghênh sự chủ động phối hợp giữa HTX Rạch Gầm và Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và phát triển vận tải thủy tại cảng bến thủy nội địa, đồng thời lưu ý hai đơn vị khi thực hiện phải tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước quy định trong lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy, nhằm mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa, phục vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bài và ảnh: Minh Trí