Khai mạc giải cầu lông Công đoàn Viên chức lần thứ 17- năm 2013

 (THTG) Hưởng  ứng  các hoạt động  chào  mừng “ Tháng  công nhân”, ngày 13/5, Công đoàn Viên chức  tỉnh  Tiền Giang khai  mạc giải  cầu  lông  Công đoàn Viên chức  lần  thứ 17- năm 2013. 

Tham dự  giải  có 326 vận động viên  nam,  nữ của 42 công   đoàn cơ  sở.  Các vận động  viên  được chia  thành 3 nhóm lứa  tuổi:  nhóm  lứa  tuổi  thanh niên,  nhóm lứa  tuổi  trung  niên và nhóm lứa  tuổi  lão  tướng.  Các vận động  viên thi  đấu  ở  nội  dung đôi  nam, đôi  nữ và đôi  nam  nữ phối  hợp. Riêng  những  vận động  viên lứa  tuổi  thanh  niên, ngoài  việc tranh   tài  các nội dung đánh đôi, các vận động viên  lứa  tuổi  thanh  niên  còn tranh tài  ở  nội  dung  đồng  đội  nam  và đồng đội  nữ.

Giải  cầu  lông  Công  đoàn Viên chức  tỉnh  Tiền  Giang  được tổ  chức  thi đấu  từ ngày 13 đến ngày 17/5/2913 tại  Nhà thi  đấu   Đa môn  tỉnh  Tiền Giang.