Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Gạo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG)Ngày 28/7, tại huyện Chợ Gạo, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Gạo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, bà Trần Kim Mai- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng 270 đại biểu chính thức về dự đại hội.

1

Ảnh: Lê Long

Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và quân dân Chợ Gạo trên tinh thần phát huy khối đoàn kết thống nhất ý chí, tận dụng phát huy mọi tiềm lực ra sức lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch  đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 12,41%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 36,5 triệu đồng/người/năm vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tổng thu ngân sách giai đọan 2010-2015 đạt 142%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 103%. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm được 132.975 tấn, đạt hơn 106% so với nghị quyết đề ra. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,22%. Công tác Xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan toả, đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng đảng được các cấp ủy tập trung, tăng cường theo hướng chất lượng. Trong nhiệm kỳ kết nạp 633 đảng viên mới. Hàng năm, có trên 99,16% đảng viên đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và trên 90% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2

Ảnh: Lê Long

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích to lớn mà Đảng bộ, quân dân Chợ Gạo đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế, gợi mở một số vấn đề mang tính định hướng cho những năm tiếp theo. Trong đó cần dựa vào tiềm năng lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao. Cần đánh giá đúng tiềm năng để tiếp tục mở rộng vùng trồng thanh long đến năm 2020 từ 6.500 đến 7.000 hecta, gắn sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị loại cây ăn trái này. Giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị thật sự vững mạnh, đẩy mạnh, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức mặt trận, đoàn thể, tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng…

Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã trao cờ thi đua cho Đảng bộ huyện Chợ Gạo vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 vào ngày mai 29/7.

Thùy Trang