Họp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

(THTG) Ngày 28/8, Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 28/8/1945-28/8/2015. Bà Trần Kim Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên cáo thành lập Nội các Thống nhất Quốc gia gồm 12 Bộ, trong đó có Bộ Tư pháp. Trải qua các chặng đường lịch sử, với những tên gọi khác nhau, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngành Tư pháp đã đoàn kết, tập trung nỗ lực vào việc xây dựng nền tảng pháp luật của Nhà nước dân chủ nhân dân và xây dựng, tổ chức nền tư pháp nhân dân theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1

Ảnh : Bá Thủy

Thực hiện chủ trương của Trung ương cũng như phục vụ yêu cầu phát triển phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, năm 1982, UBND tỉnh Tiền Giang ra Quyết định thành lập Sở Tư pháp. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, những nhiệm vụ chính yếu như công tác văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và công tác hòa giải ở cơ sở luôn là những thế mạnh nổi trội của ngành Tư pháp Tiền Giang, với nhiều thành quả đáng khích lệ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trần Kim Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những đóng góp to lớn và sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ ngành Tư pháp tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tiếp tục phát huy những thế mạnh của ngành, tích cực  tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Dịp này, có 11 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp do có những đóng góp tích cực cho ngành trong thời gian qua.

                                   An Phước