Hội thảo quá trình khai thác, phát triển kinh tế- xã hội vùng Đồng Tháp Mười

( THTG) Sáng ngày 1/8, UBND tỉnh họp thống nhất kế hoạch chuẩn bị Hội thảo quá trình khai thác, phát triển kinh tế- xã hội vùng Đồng Tháp Mười gắn với 20 năm thành lập huyên Tân Phước.

1

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự kiến có 50 bài báo cáo tham luận được trình bày tại Hội thảo và in kỷ yếu. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 17 bài tham luận của các nhà khoa học, các viện trường, cơ quan trong và ngoài tỉnh về những thành tựu nghiên cứu nổi bật của quá trình khai thác, phát triển kinh tế- xã hội vùng Đồng Tháp Mười. Ban tổ chức đang tiến hành biên tập và hoàn thiện nội dung báo cáo đề dẫn và các bài tham luận.

Hội thảo dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 13/8. Đây là dịp để đánh giá lại một cách khoa học, có cơ sở thực tiễn về những thành tựu nổi bật của quá trình khai thác, phát triển kinh tế -xã hội vùng Đồng Tháp Mười, những đóng góp to lớn của các cấp lãnh đạo từ đó có sự định hướng cho sự phát triển trong tương lai của huyện Tân Phước nói riêng, vùng Đồng Tháp Mười nói chung.

Khánh Hồng