Hội thảo giải pháp phòng chống hạn mặn cho cây ăn trái mùa khô 2017

(THTG) Ngày 25/11, tại Thị xã Cai Lậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo giải pháp phòng, chống hạn, mặn xâm nhập vườn cây ăn trái mùa khô năm 2016-2017.

Untitled 2

Ảnh : Bùi Phong 

Rút kinh nghiệm mùa khô năm 2015-2016, nước mặn vượt sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre xâm nhập đến phà Ngũ Hiệp gây ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của các xã ven sông Tiền thuộc huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy, tại hội thảo này, các nhà khoa học đã thảo luận, tìm ra các giải pháp nhằm phòng, chống hiệu quả hạn, mặn xâm nhập có thể ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái trong mùa khô 2016-2017 như: tăng cường công tác khuyến nông về phòng chống hạn, mặn; không xử lý ra hoa rải vụ, không tưới nước nhiễm mặn, che bóng mát cho cây mới trồng; tăng cường bón phân hữu cơ, kali; đóng ngay các cống bọng hoặc đắp bờ ngăn mặn, tích trữ nước ngọt trong mương vườn; áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước; trường hợp nước mặn đã xâm nhập vào vườn cây thì phải tổ chức bơm ra ngoài càng sớm càng tốt,…

Theo dự báo của ngành chuyên môn, diễn biến hạn mặn trong mùa khô 2016-2017 biến động khó lường, triều biển có dấu hiệu bất thường, mặn có thể xuất hiện sớm khoảng tháng 12/2016 nên các địa phương ven sông Tiền phải chủ động xây dựng phương án phòng chống mặn xâm nhập, bảo vệ vườn cây ăn trái.

 

Kim Nữ