Hội thảo đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ

(THTG) Ngày 2/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp địa phương.

3

Ảnh: Lê Long

            Tại đây, đại biểu đã sôi nổi thảo luận, tìm hiểu về hiệu quả của các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong quá trình canh tác rau ăn lá, rau ăn quả; Sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu; Ứng dụng công nghệ thủy canh và bán thủy canh trong quá trình canh tác rau, quả phục vụ cho phát triển đô thị; Hiệu quả của sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trong canh tác nông nghiệp,…

Hầu hết đại biểu đều cho rằng hướng đi đúng đắn của sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu như hiện nay là phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao. Chính vì vậy, mục tiêu của hội thảo này là đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân, cũng là thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Sau cuộc hội thảo này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang sẽ tăng cường mối liên hệ, hợp tác với các địa phương tổ chức các cuộc chuyển giao khoa học công nghệ, hướng dẫn quy trình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ sinh học.

Kim Nữ