Hội nghị trực tuyến tuyên truyền “ Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam”

(THTG) Chiều ngày 16/11, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị trực tuyến tại 11 điểm cầu trên địa bàn tỉnh tuyên truyền nội dung “ Lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam” đến đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 1

Ảnh: Minh Nguyên

Tại điểm cầu chính có Tiến sĩ, Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần; ông Trần Minh Thống, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Trần Long Thôn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Kim Trát, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện trí thức, người có tính ngưỡng, tôn giáo sinh sống trên địa bàn tỉnh…cùng tham dự

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe Tiến sĩ, Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần trình bày những nội dung cơ bản về lược sử vùng đất Nam bộ Việt Nam. Qua đây giúp cho cán bộ công chức, viên chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo cũng cố thêm nhận thức sâu sắc, nhất quán những vấn đề cơ bản liên quan đến lịch sử vùng đất Nam bộ Việt Nam.

Đây cũng là đợt sinh hoạt  chính trị, tư tưởng nhằm nêu cao ý thức trong đồng bào dân tộc, tôn giáo về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định xã hội. Đồng thời thấy rõ hơn tính bình đẳng trong chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; nâng cao tinh thần tự hào dân tộc… Qua đó khẳng định trách nhiệm của cán bộ, công chức đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trong nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội đáp ứng mục tiêu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Minh Toàn