Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Giao thông vận tải năm 2016

(THTG) Ngày 10/1, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến dự.

Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành liên quan.

1

Ảnh: Minh Trí

Năm qua, Bộ Giao thông Vận tải kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, sản lượng hàng hóa cả năm tăng 10,6%, và 9,6% hành khách, vượt chỉ tiêu từ 7 đến 8%; chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được nâng lên. Công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường, ưu tiên đầu tư các dự án thực sự cấp thiết, mang tính kết nối, thúc đẩy phát triển vùng, phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với năm 2015, tuy nhiên ở nhiều địa phương không đạt được mức giảm từ 5% – 10%, tình hình tai nạn giao thông vẫn đang có diễn biễn phức tạp, số người chết còn ở mức cao. Vì vậy, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Công an và các địa phương tăng cường các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm kéo giảm tai nạn cho năm 2017 và những năm tiếp theo, trước mắt là dịp tết và mùa Lễ hội Xuân năm 2017.  Phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 8 – 9 % về vận chuyển hàng hóa và hành khách, giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cho  cả 3 tiêu chí so với năm 2016. Tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp,  đặc biệt khuyến khích xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông,  nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý người điều khiển phương tiện; nâng cao chất lượng quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện.

An Phước