Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 56 của Bộ Chính trị

(THTG) Ngày 22/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 56 của Bộ Chính trị khoá 11 về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ông Lê Hồng Anh – Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Tiền Giang, tham dự có ông Nguyễn Văn Danh – Phó Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND, đại diện lãnh đạo Liên minh hợp tác xã Tiền Giang và lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh.

1

Ảnh: Công Luận

Theo đánh giá của Ban Bí thư, từ khi triển khai thực hiện kết luận số 56 của Bộ Chính trị, kinh tế tập thể có những đóng góp tích cực cho  sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tính tới cuối năm 2014, cả nước có hơn 143 ngàn tổ hợp tác, với hơn 1,5 triệu thành viên, chủ yếu hoạt động ở các hình thức tổ tiết kiệm, tổ khuyến nông, khuyến ngư, tổ đoàn kết bám biển…  và hơn 18.800 hợp tác xã, thu hút hơn 7,3 triệu hội viên, đa số là nông nghiệp. So với tiềm năng, kinh tế tập thể vẫn phát triển chậm, nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác còn yếu kém, quan hệ hợp tác lõng lẻo, thiếu tính bền vững.

Riêng đối với tỉnh Tiền Giang, hiện nay có 99 hợp tác xã và hơn 1.400 tổ hợp tác, những năm gần đây đã phát huy tốt vai trò liên kết,  tổ chức sản xuất và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống xã viên và nông dân.

Để thực hiện có hiệu quả kết luận số 56 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra các nhóm giải pháp, trong đó đáng chú ý là tổ chức triển khai và thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi; Xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới; Phát triển hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Phúc Huy