Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 -BCH Trung ương Đảng khóa XII.

(THTG) Ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4- Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trung tâm hội nghị tỉnh đến các điểm cầu ở một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn.

1

Ảnh: Minh Trí

       Tham dự ở điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy thị xã Cai Lậy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị lão thành cách mạng; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

3

Ảnh: Minh Trí

        Trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trình bày nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nghị quyết rất quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Kim Trát, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, mục tiêu của dự thảo là giúp cán bộ, đảng viên trong tỉnh nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển biến”. Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2

Ảnh: Minh Trí

          Buổi chiều, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu của Nghị quyết là đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững, toàn diện về cả kinh tế, xã hội và môi trường. Không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá, gây tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiến bộ, công bằng xã hội, giữ gìn môi trường sinh thái.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng trình bày Kết luận số 09 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Trong buổi sáng ngày mai, 13/1, Hội nghị sẽ tiếp tục được nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các chương trình hành động của Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

An Phước