Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI

(THTG) Ngày 15-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI .

 

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thế Ngọc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang, Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí nguyên là ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, cùng cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thế Ngọc – Bí thư tỉnh ủy nêu bật tầm quan trọng của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, đồng thời đề nghị các đại biểu quan tâm nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt.

Sau phát biểu khai mạc, hội nghị đã lần lượt triển khai nội dung các chuyên đề hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI và chương trình hành động của tỉnh uỷ Tiền Giang về việc thực hiện các chuyên đề.

Phát biểu thảo luận hội nghị, nhiều ý kiến các đại biểu cho rằng: qua 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992, đã tạo nhiều cơ sở quan trọng cho công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước, nhiều điểm trong Hiến pháp năm 1992 không còn phù hợp. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là yêu cầu khách quan, cần thiết, đặc biệt là việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân sẽ giúp Hiến pháp mới hoàn thiện hơn…

Xung quanh vấn đề chính sách, pháp luật về đất đai, các đại biểu cho rằng: Quyền sử dụng, chính sách, pháp luật đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị rất hệ trọng, nhạy cảm, liên quan đến việc giữ vững thành quả của cách mạng. Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX), chính sách quản lý đất đai đã phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập.

Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chuyên ngành chưa đồng bộ, chất lượng thấp; việc thực hiện quy hoạch, thu hồi đất và tuân thủ pháp luật ở một số nơi chưa nghiêm; thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch. Vì vậy, cần phải có quy định rõ ràng, cụ thể hơn và thực thi đầy đủ, đúng đắn hơn các quyền của đại diện chủ sở hữu và quyền thống nhất quản lý của Nhà nước, đặc biệt là trong việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất..

Đối với công tá phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải kiên trì và đẩy mạnh nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian tới có hiệu quả hơn. 

Về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, các đại biểu thống nhất cao với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo đảm các gia đình người có công có mức sống tối thiểu bằng mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn; đến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin.

Đồng chí Trần Thế Ngọc – Bí thư tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh: Các kết luận và Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI có ý nghĩa rất quan trọng, do đó, sau hội nghị này, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phải có kế hoạch sớm tổ chức học tập, quán triệt trong từng tổ chức cơ sở Đảng, các hội, đoàn thể…, tạo ra sự thống nhất về ý chí, hành động từ đảng viên đến quần chúng nhân dân nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.