Hội nghị tập huấn nội dung mới của luật về thuế

(THTG) Ngày 26/8, Cục Thuế Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tập huấn Triển khai Thông tư số 92 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và Thông tư số 96 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

1

Ảnh: Minh Trí

Theo đó, Thông tư số 92 có hiệu lực từ ngày 30/7/2015, Thông tư đã đơn giản hóa và công khai, minh bạch khi xác định số thuế phải nộp; tăng cường kiểm tra, giám sát của người dân, cơ quan ban ngành tại địa phương, xác định mức thuế khoán cũng như trong quá trình quản lý thuế, đặc biệt đưa quy định áp dụng phương pháp quản lý thuế theo rủi ro đối với Hộ kinh doanh; Đối với Thông tư 96 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi. Thông tư 96 hướng dẫn về phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định thu nhập tính thuế, thời điểm xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp.
Mặc khác hội nghị cũng trực tiếp đối thoại, trả lời giải đáp các câu hỏi vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp tham dự Hội nghị. Qua đó, giúp các đơn vị nắm bắt kịp thời cơ chế, chính sách để tổ chức triển khai, thực hiện với kết quả tốt nhất.

Hữu Nghị