Hội nghị sơ kết 1 năm hợp tác chiến lược viễn thông – công nghệ thông tin giai đoạn 2014 – 2020

(THTG) Chiều ngày 24/ 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hợp tác chiến lược viễn thông – công nghệ thông tin giai đoạn 2014 – 2020.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tham dự hội nghị.

1

Ảnh: Bá Thủy

Sau 1 năm triển khai thỏa thuận hợp tác, với việc tận dụng và phát huy ưu thế sẵn có về hệ thống mạng lưới và nhân lực VNPT, đã tạo điều kiện cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý Nhà nước, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho công tác cải cách hành chính. Một trong những thành công trong việc triển khai và phát huy hiệu quả phần mềm ứng dụng là sự ra đời của Cổng Thông tin điện tử của tỉnh vào ngày 12/6/2014, gồm: Cổng chính và 35 cổng thành phần của các sở, ban, ngành và 11 UBND cấp huyện. Ngoài ra, VNPT đã phối hợp triển khai mở rộng cho các cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hội Nông dân tỉnh..với trên 18.000 tài khoản người dùng đã cấp phát sử dụng, giúp cho việc trao đổi, giải quyết công việc trong nội bộ các cơ quan Nhà nước. Riêng hệ thống Quản lý bệnh viện đã được triển khai sử dụng đến 10/11 trung tâm y tế huyện, 3 bệnh viện đa khoa; 1 bệnh viện chuyên khoa, 134 trạm y tế phường, xã, phòng khám đa khoa khu vực  thuộc các trung tâm y tế. …

Trong những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh hệ thống theo dõi điều hành liên thông 4 cấp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh có thể theo dõi, giám sát các công việc đã chỉ đạo đối với các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp; Xây dựng giải pháp tổng thể về an toàn thông tin; hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, từng bước hoàn chỉnh cơ chế đăng nhập 1 lần và quản trị tài khoản người dùng đối với các hệ thống phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh.

Minh Toàn