Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

(THTG) Chiều ngày 3/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật, đa số đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của Dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Cho đây là Dự án Luật cần thiết, kịp thời nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, khắc phục các hạn chế, bất cập, các quy định hiện hành về giám sát.

1

Ảnh: Minh Trí

Về vấn đề hoạt động giám sát, nhiều đại biểu cho rằng khái niệm hoạt động giám sát trong dự án Luật còn rất chung chung, chưa có nhiều đổi mới. Theo những nội dung được quy định trong dự án Luật này, hoạt động giám sát hiện tại chủ yếu vẫn chỉ là nghe báo cáo và đưa ra kiến nghị. Do đó, các đại biểu đề nghị phải quy định rõ phương thức giám sát trong luật, hoạt động giám sát nên đi đôi với công tác kiểm tra, mặt khác các kiến nghị đôi khi chưa được quan tâm thực hiện; đại biểu kiến nghị hoạt động giám sát phải đưa ra được những kết luận, đánh giá chính xác và có căn cứ để báo cáo với các ban ngành có liên quan, từ đó giải quyết các vấn đề một cách triệt để.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về xem xét văn bản có dấu hiệu trái Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội; Hội đồng nhân dân; hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và giám sát của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đồng thời đóng góp một số vấn đề có liên quan khác.

An Phước