Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Tiền Giang họp phiên thứ II năm 2015

(THTG) Ngày 27/8, tại Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia  tỉnh Tiền Giang tổ chức họp phiên thứ II năm 2015.
Ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang- Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

1

Ảnh: Lê Long

Sau khi đã tiến hành họp phiên thứ I đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ 03 doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia  năm 2015, trên cơ sở kết quả đánh giá này, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia  tỉnh Tiền Giang sẽ đề xuất Hội đồng Quốc gia và trình Bộ Khoa học –  Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015 cho các doanh nghiệp. Theo đó các doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển chấm điểm dựa theo 7 tiêu chí gồm: vai trò lãnh đạo, chiến lược hoạt động, chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường, đo lường phân tích và quản lý tri thức, quản lý phát triển nguồn nhân lực, quản lý quá trình hoạt động và kết quả hoạt động.
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng thường niên được trao hàng năm cho các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Thùy Trang