Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang giám sát hoạt động th hút của ngành tài nguyên môi trường

(THTG) Sáng 3/4, tiếp tục kế hoạch giám sát thực hiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, đoàn giám sát do bà Châu Thị Mỹ Phương, Thư ký Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã đến làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Ông Đào Văn Hải, Phó Giám đốc Sở đã báo cáo với đoàn tình hình thực hiện của ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh. Trong thời gian qua toàn ngành đã thực hiện đúng chức trách của quy chế phối hợp trong tiến trình giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó chủ yếu là công tác thỏa thuận địa điểm thực hiện dự ánđầu tư sau khi UBND tỉnh chấp thuận, Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp của dự án đầu tư so với kế hoạch sử dụng đất của địa phương, Thẩm tra và có y kiến bằng văn bản về các tác động của dự án đến môi trường…theo đó, các quy trình của ngành đưa ra về thời gian giải quyết, thẩm định đều đúng với quy định chung của toàn ngành trong cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do tình hình cụ thể tại địa phương mà có những quy định chung gặp khó khăn nhất định. Nguyên nhân là do chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường thường xuyên thay đổi, các hướng dẫn thường là chung chung không cụ thể , giới hạn nên các tỉnh vận dụng thường khác nhau…

Các thành viên trong đoàn giám sát đã phỏng vấn thêm câu hỏi có liên quan mà đoàn thu thập được với Sở Tài nguyên môi trường , nhằm làm rõ thêm nguyên nhân những vướng mắc, tồn tại thời gian qua