Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp

Chiều ngày 5/4, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh về tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Theo thống kê, từ năm 2010 đến năm 2012, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thu hút được 26 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 769 triệu đô la Mỹ. Điều đó cho thấy sau khi tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào năm 2010, thì công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình thu hút đầu tư hiện nay còn gặp một số khó khăn nhất định, như quá trình đền bù giải tỏa còn bị ách tắc ở một số khu công nghiệp khiến tiến độ thu hút đầu tư bị chậm; cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội còn hạn chế, nhất là hệ thống giao thông quá thiếu; cải cách hành chính còn chậm; thẩm tra công nghệ các dự án chưa thống nhất và một số khó khăn khác.

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.