Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang phát động chủ đề năm học mới 2015 – 2016

(THTG) Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức lễ phát động chủ đề năm học mới 2015 – 2016.

Năm học 2015-2016, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi với chủ đề: “ Thiếu nhi Việt Nam phát huy truyền thống hiếu học, chăm ngoan tiến bước lên Đoàn”.

1

Ảnh: Phi Phụng

Trọng tâm của công tác này nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục thiếu nhi về truyền thống yêu nước, truyền thống Cách mạng. Tổ chức sâu rộng phong trào “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy”. Tích cực hỗ trợ thiếu nhi trong học tập và đời sống;   tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí , rèn luyện các kỹ năng xã hội; giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường./.

Công Luận