Hoàn cảnh em Lê Hồng Hạnh học sinh lớp 12.6 trường THPT Vĩnh Kim.

Ngôi nhà lá nhỏ nằm lọt thỏm trong tán cây rậm rạp. Cách nay 4 năm Ba Hạnh mất đột ngột vì cơn đột quỵ. Gia cảnh khó khăn càng thắt ngặt hơn vì trụ cột kinh tế không còn…