Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Nhiều khuyến nghị thiết thực

Ngày 18-3, tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và Tổ chức Oxfam đã tổ chức xem xét, bình luận báo cáo tổng hợp kết quả tham vấn lấy ý kiến nhân dân và góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo kết quả công bố, Viện Nghiên cứu lập pháp và Tổ chức Oxfam đã tham vấn cộng đồng tại 4 tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Bình và Long An. Có gần 1.300 người tham gia với 70 cuộc tham vấn, hội nghị, hội thảo xoay quanh các vấn đề: Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chế độ sử dụng đất nông nghiệp, chính sách đất đai cho đồng bào thiểu số; cơ chế nhà nước thu hồi đất và giải quyết bồi thường, tái định cư…

Từ kết quả trên, nhóm tham vấn đã phát hiện 21 vấn đề cơ bản của quan hệ pháp luật về đất đai, nhất là việc người dân không được biết thông tin rõ ràng về việc lập quy hoạch sử dụng đất và tiến trình thực hiện quy hoạch; không được tham gia ý kiến; quy hoạch đất đai manh mún; quy hoạch nhưng không triển khai thực hiện; bất cập trong giao đất nông trường, doanh nghiệp quản lý và hàng loạt vấn đề nổi cộm khác.

Từ kết quả trên, nhóm tham vấn khuyến nghị nhiều ý kiến quan trọng vào Luật Đất đai (sửa đổi) như: Bổ sung quy định về quy trình lấy ý kiến người dân, tham vấn cộng đồng (chương I); bổ sung sửa đổi quy định về quy hoạch sử dụng đất; bổ sung một số quy định về giao đất, cho thuê đất (chương V) và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (chương VII); bổ sung quy định về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư (chương VI)…