Để Luật Đất đai đi vào cuộc sống

     Ông Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định: Đất đai là một trong những vấn đề hệ trọng của đất nước, nên việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật đất đai có tác động trong việc phát triển kinh tế cũng như ổn định chính trị – xã hội.

Cũng theo ông Lê Thanh Khuyến, một trong các vấn đề để Luật Đất đai đi vào cuộc sống, thực sự thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển và ổn định đời sống nhân dân, thì việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Qua đợt lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa rồi, có khoảng 7 triệu lượt ý kiến tham gia. Đây là những ý kiến rất tâm huyết của các tầng lớp nhân dân cũng như các tổ chức, các nhà khoa học trong quá trình tham gia hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong kế hoạch tổ chức lấy kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm và vai trò rất quan trọng, đó là chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai kế hoạch về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thực hiện Quyết định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức các hội thảo ở Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Ninh Bình… với thành phần tham gia bao gồm các cơ quan nhà nước như: UBND, HĐND các cấp, kể cả người dân có thể trực tiếp tham gia. Đồng thời, phổ biến nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền tới mọi người. Cùng với đó, tổ chức các hội thảo chuyên đề, chuyên sâu về những vấn đề như: bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giá đất, thu hồi đất… Ngoài ra, Bộ cũng phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham vấn cộng đồng xem xét những nội dung cụ thể.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các cơ quan liên quan đã tổng hợp, phân tích đánh giá và đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai.

Về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vai trò của người dân đóng góp ý kiến tham gia vào quy hoạch sử dụng đất đai, Dự thảo lần này cố gắng bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người bị thu hồi. Tăng cường vai trò quản lý đất đai của Nhà nước để đảm bảo khi giao đất, cho thuê đất đến được các nhà đầu tư có năng lực, không để lãng phí đất đai để Luật Đất đai đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân…/.