Góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Nhà nước giao đất sản xuất trong thời hạn 50 năm là phù hợp

Ngày 24/3, tại Chùa Táo, thành phố Hưng Yên, UBMTTQ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cho các chức sắc tôn giáo góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các chức sắc tôn giáo đồng tình với việc Nhà nước giao đất sản xuất trong thời hạn 50 năm là phù hợp, trước đây việc giao đất chỉ 20 năm làm cho người sản gặp khó khăn vì chưa kịp thu lãi đã hết thời hạn. Việc đền bù bồi thường khi thu hồi đất giao cho các doanh nghiệp, nhà sư Thích Đồng Huệ đề nghị Nhà nước nên có cơ quan định giá tài sản trên đất cho chuẩn mực, không nên để người dân tự định giá, gây chậm trễ cho việc giải phóng mặt bằng. Sau khi thu hồi đất nên cấp đất tái định cư phù hợp bảo đảm lợi ích cho người bị thu hồi đất. Về giá đất, nhà sư Thích Đàm Nga cho rằng, các doanh nghiệp phải thoả thuận với dân theo giá thực tế. Bởi lâu nay việc định giá đất đai không sát thị trường nên phát sinh tiêu cực dẫn đến khiếu kiện từ phía người dân, như tình trạng ở Văn Giang là một điển hình.

Vấn đề sửa đổi Luật Đất đai cần làm rõ hơn quan điểm của Nhà nước về sở hữu đất đai. Trong đó đất đai phải do Nhà nước quản lý, nhân dân sử dụng nhưng không có quyền mua bán, người dân chỉ được quyền bán tài sản trên đất. Song hiện nay xuất hiện hàng loạt dịch vụ mua bán đất là vi phạm pháp luật. Mặt khác, giá đất do Nhà nước quy định phải phù hợp với thực tế sẽ tạo ra sự đồng thuận của nhân dân, để không còn tình trạng khiếu kiện tràn lan-Thượng toạ Thích Thanh Hiện nhấn mạnh./.