Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

     (THTG) Sáng ngày 22/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Tô Huy Rứa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tiếp đoàn có đồng chí Trần Thế Ngọc – ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cùng các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

                   

Theo báo cáo của ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cơ sở Đảng và từng cán bộ đảng viên, góp phần ngăn ngừa hiện tượng suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên.

                    

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 37.500 đảng viên với hơn 800 tổ chức cơ sở Đảng. Việc tổ chức lấy ý kiến, tự phê bình và phê bình được tập trung thực hiện. Trong thời gian qua, có 7 cơ quan trung ương và 37 tổ chức, 32 cá nhân góp ý đối với tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy và ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy. Ban thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, sau đó có báo cáo giải trình đối với những nội dung gợi ý, góp ý. Qua kiểm điểm, Tỉnh đã giải quyết được nhiều vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm. Điển hình tỉnh đã giải quyết cơ bản 4 dự án: Khu công nghiệp Tân Hương, Công ty TNHH Nhựt Thành Tân đã hoàn trả đủ 157 tỷ đồng mà tỉnh đã tạm ứng để giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, đến nay khu công nghiệp Tân Hương đã lắp đầy hơn 94% diện tích đất công nghiệp với 28 doanh nghiệp; dự án công ty cổ phần du lịch Tiền Giang; dự án trung tâm thương mại trái cây quốc gia; các tồn động liên quan dự án Vinashin. Đối với 2 dự án khác là dự án khu công nghiệp Long Giang và dự án Nhà máy nước BOO Đồng Tâm, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục.

                       

Về vấn đề thực hiện 3 nhóm giải pháp của nghị quyết Trung ương 4: nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tập trung, góp phần chuyển biến tư tưởng và hành động của cán bộ đảng viên, uốn nắn kịp thời về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công việc. Trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ban thường vụ tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về“tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đưa nội dung học tập vào sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng. Gắn việc thực hiện chỉ thị 03 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, chọn vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập để đưa chỉ thị 03 lan tỏa trong toàn bộ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, trong việc thực hiện chỉ thị 03 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đạo đức Hồ Chí Minh chủ yếu tập trung ở các đối tượng cán bộ Đảng viên, chưa nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, cần phải tập trung nhiều giải pháp để việc thực hiện chỉ thị 03 phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong thời gian tới.

                    

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đánh giá cao quyết tâm chính trị của Đảng bộ Tiền Giang trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 11 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm, nhất là việc xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm mà dư luận quan tâm; Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cần phải gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên ở địa phương.