Đảng bộ Đài PT –TH Tiền Giang sinh hoạt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

(THTG) Ngày 29/1, Đảng bộ Đài Phát thanh–Truyền hình(PT–TH) Tiền Giang tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015)

3

Tại buổi sinh hoạt các đảng viên được nghe đề cương  kỷ niệm 85 năm ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đề cương triển khai nhằm giúp cho Đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản VN qua 85 năm hình thành và phát triển.  85 năm qua Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, với 2 cuộc kháng chiến thần thánh, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước đem lại hòa bình độc lập cho dân tộc. 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Qua 85 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo của mình. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta từng bước xây dựng đất nước  ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Thu Thủy