Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Chiều ngày 20/5, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Tiền Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, BHXH tỉnh xây dựng nhiều giải pháp tích cực, nên số người tham gia BHXH bắt buộc hàng năm tăng bình quân 17,7%; số người tham gia BHXH tự nguyện tuy gặp khó khăn nhất định, nhưng BHXH tỉnh đã nỗ lực thực hiện đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Hàng năm đối tượng tham gia BHYT tăng 5%.

03

Ảnh: Minh Nguyên

       Đạt được kết quả trên, cấp ủy đã lãnh đạo đảng viên,  quần chúng yên tâm công tác, thực hiện có hiệu quả việc học  tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, chủ động đổi mới  nội dung phương thức hoạt động phù hợp với đặc thù của đơn vị. Hàng năm, Đảng bộ được xếp loại trong sạch,vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ BHXH quyết tâm thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHYT tự nguyện, phấn đấu thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; sử  dụng, quản lý quỹ BHXH, quỹ BHYT đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí, đồng chí Lê Văn Chương- Phó Giám đốc tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ.

Thu Thủy