Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 2017

       Trong hai ngày (19 và 20/8), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012-2017, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng trên 800 đại biểu đại diện cho các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ VIII ra mắt Đại hội.

Đại hội suy tôn 6 vị hòa thượng vào Ban chứng minh Ban t Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VIII (2012-2017); suy cử Ban t Trị sự Phật giáo tỉnh gồm 47 vị chính thức và 11 vị dự khuyết; đề cử Ban Thường trực Ban t Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VIII gồm 18 vị, Hòa thượng Thích Huệ Minh tái đắc cử chức vụ Trưởng Ban trị sự. Đại hội đề cử đoàn đại biểu dự Đại hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 14 thành viên.

Trong nhiệm kỳ VII (2007-2012), hoạt động Phật sự của Ban t Trị sự Phật giáo tỉnh được thực hiện đúng theo tinh thần của Hiến chương Giáo hội và nội quy tăng sự, chấp hành nghiêm pháp luật. Ban t Trị sự Phật giáo tỉnh cùng các tăng ni và phật tử tham gia thực hiện tốt các mặt công tác như: Phật sự, tăng sự, giáo dục tăng ni, hoằng pháp, nghi lễ, hướng dẫn cư sĩ phật tử, tổ chức các hoạt động văn hóa, từ thiện xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác phật sự và xã hội với phương châm 'Tốt đời đẹp đạo'. Ngoài ra, Ban t Trị sự Phật giáo tỉnh cùng các chư tôn đức tăng ni, phật tử đã đóng góp trên 95 tỷ đồng, Ban đại diện Phật giáo các huyện, thành, thị vận động trên 65 tỷ đồng để cùng với chính quyền các cấp thực hiện công tác từ thiện xã hội.

Tại Đại hội, có 55 vị tăng, ni được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong giáo phẩm, trong đó có 16 vị được tấn phong Hòa thượng, 15 vị được tấn phong Thượng tọa, 5 vị được tấn phong Ni trưởng và 19 vị được tấn phong Ni sư.