Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập đỏ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(THTG) Chiều ngày 29/11, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tỉnh Tiền Giang  tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có ông Trần Long Thôn- UVTV- Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 363 đại biểu đại diện cho hơn 81.000 hội viên Hội Chữ Thập đỏ trong toàn tỉnh.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã thông qua quy chế Đại hội, bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

1

Ảnh: Bùi Phong

 Đại hội đã thông qua báo cáo kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và 40 năm hình thành và phát triển Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tiền Giang, báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào Hội nhiệm kỳ 2011 – 2016, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa V; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Trung ương và Điều lệ sửa đổi.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, chung sức đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh. Phong trào Chữ Thập đỏ có bước phát triển khá toàn diện với nhiều cách làm, mô hình mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng như Cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình “Ngân hàng bò”… Tổng các giá trị các hoạt động nhân đạo đạt hơn 180 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với nhiệm kỳ trước. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực tham gia hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; vận động hiến máu tình nguyện tiếp nhận 41.835.000 đơn vị máu… Tổng giá trị của các hoạt động  trong nhiệm kỳ đạt trên 247 tỷ đồng, tăng 2,7 làn so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội ghi nhận nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác vận động nhân đạo ở địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ nhân đạo trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày mai 30/11 Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tiền Giang tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Thu Thủy