Đại hội Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh truyền hình Tiền Giang nhiệm kỳ 2012-2015.

       (THTG) Ngày 9/8, Đại hội Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh truyền hình Tiền Giang nhiệm kỳ 2012-2015 đã được tổ chức với sự tham dự của trên 100 công đoàn viên thuộc 7 tổ công đoàn nghiệp vụ.

     Trong  nhiệm kỳ  qua,  hoạt  động  công  đoàn  của  Đài phát  thanh  truyền   hình  Tiền  Giang  có  nhiều  nội dung  phong  phú  và  thiết  thực.  Ban chấp  hành  công  đoàn  đã phát  động  các phong  trào  thi  đua như:  phong  trào  lao  động  giỏi, lao  động  sáng  tạo, gương  mẫu;   phong  trào  xây  dựng  cơ  quan văn hóa, phong  trào  văn thể mỹ….  Từ những  phong  trào  này,  mỗi  năm  Đài Phát thanh truyền  hình  tỉnh  Tiền  Giang  có  khoảng 100 công đoàn viên đạt danh hiệu  lao  động  tiên tiến.

     Ngoài  các phong  trào  thi  đua,  hoạt  động  công  đoàn  của Đài  Phát  thanh  truyền  hình Tiền  Giang  còn chú  trọng  đến  việc chăm  lo  đời  sống, bảo  vệ  quyền  lợi   và lợi  ích  hợp  pháp  của các công  đoàn  viên như: Hỗ trợ  công  đoàn  viên vay  vốn phát  triển  kinh  tế  gia  đình,  tổ chức  du  lịch  định  kỳ và  tặng  quà  trung  thu  cho  các cháu  thiếu  nhi…

     Đại  hội  đã bầu  Ban  chấp  hành  nhiệm kỳ mới, ông  Nguyễn  Văn  Đấu  tái  đắc cử  chức Chủ tịch  công  đoàn  cơ  sở  Đài  phát  thanh  truyền  hình  tỉnh  Tiền  Giang  nhiệm  kỳ 2012- 2015 ./.