Công ty điện lực Tiền Giang nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình xây dựng, nâng cấp đường dây, lắp đặt trạm biến áp

(THTG) Ngày 22/5, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty điện lực Tiền Giang tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình xây dựng, nâng cấp đường dây, lắp đặt trạm biến áp, hệ thống do đếm cung cấp điện tại các khu vực ô đê bao ngăn lũ trên địa bàn huyện Tân Phước.

Đây là công trình được Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty điện lực Tiền Giang chọn gắn biển thi đua chào mừng Đại hội toàn quốc của Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Để phòng chống lụt, úng có hiệu quả, góp phần bảo vệ vùng chuyên canh khóm ở huyện Tân Phước, năm 2012, UBND tỉnh Tiền Giang đã ứng hơn 7 tỷ đồng cho Tổng công ty Điện lực miền Nam để đầu tư xây dựng mới 10 đường dây trung áp dài gần 7km, nâng cấp 3 đường dây trung áp dài hơn 5 km và lắp đặt 21 trạm biến áp. Toàn bộ các hạng mục công trình nầy được giao cho Công ty điện lực Tiền Giang chịu trách nhiệm thi công xây dựng, phục vụ 22 trạm bơm chống úng cho 33 ô bao khóm, với diện tích gần 9.000 ha.

Công trình đã thi công và hoàn thành sớm hơn 11 ngày so với tiến độ đề ra, góp phần cung cấp điện phục vụ tưới tiêu và chống úng, bảo vệ vùng khóm Tân Phước trong mùa lũ 2013. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCSHCM Công ty điện lực Tiền Giang.