Công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2014

(THTG) Công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu  năm và tổng  kết  hoạt  động  Tháng công  nhân năm 2014

Trong 6 tháng đầu  năm 2014, hoạt  động  công đoàn của khối công  nhân viên chức có nhiều chuyển biến tích cực:  các công  đoàn cơ  sở thường xuyên tổ  chức nhiều đợt  sinh hoạt, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp  luật  của Nhà nước, chủ quyền biển đảo của Việt  Nam …

02

Phong trào thi  đua  trong  khối công  đoàn viên chức tỉnh  Tiền Giang  cũng  được  phát  động  thường  xuyên,  các phong  trào như  “ lao động  giỏi, lao  động  sáng  tạo”, “  Giỏi  việc nước, đảm việc nhà”, phong  trào  “ xanh – sạch- đẹp” , “  cơ quan, đơn vị văn hóa” …. được công đoàn cơ sở hưởng  ứng  tích  cực . Công đoàn viên chức tỉnh  Tiền Giang  cũng  đã vận động  các công  đoàn  viên  và các công đoàn cơ  sở trực thuộc ủng  hộ  các quỹ xã hội  với  tổng số  tiền trên 400  triệu đồng

Nhân dịp sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, công đoàn viên chức  tỉnh  Tiền  Giang cũng  đã tổng  kết  họat  động  “ Tháng  công  nhân”  năm 2014 và trao  tặng  giấy  khen  cho 10  đơn vị có  nhiều thành tích  trong  hoạt  động hưởng  ứng  tháng  công  nhân./.

Công Luận