Công bố Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2015-2020

            (THTG) Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Căn cứ Kế hoạch số 84 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Từ ngày 16/ 9/ 2015, Tỉnh ủy Tiền Giang đã công bố Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

1

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang đã đăng toàn văn Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X của Đảng bộ tỉnh trên Trang Thông tin điện tử và tổ chức phát sóng toàn bộ Dự thảo Văn kiện này trên 2 sóng phát thanh và truyền hình từ ngày 18/9. Trên sóng phát thanh bắt đầu phát vào lúc 6 giờ 25 phút và phát lại vào lúc 18 giờ 50 phút cùng ngày. Trên sóng truyền hình phát vào lúc 7 giờ 10 phút và phát lại vào lúc 20 giờ 35 phút tối cùng ngày.

Mọi ý kiến đóng góp của quý độc giả, quý khán thính giả cho Dự thảo Văn kiện xin gởi về các cơ quan báo đài của tỉnh. Riêng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xin gởi về địa chỉ : Trang Thông tin điện tử www.thtg.vn, EMAIL : ptthtg@.vnn.vn. Hoặc  địa chỉ 125 Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 16/9/2015 đến ngày  30/9/ 2015. Mọi ý kiến đóng góp của quý độc giả, quý khán thính giả sẽ được Ban biên tập Đài chọn lọc đưa vào các chương trình thời sự phát thanh, thời sự truyền hình và tổng hợp gởi về tiểu ban Văn kiện của tỉnh.

 Ban Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang