CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 12/2013

NGÀY PHÁT THỜI GIAN THỂ
LOAI
TÊN PHIM SỐ TẬP
Chủ nhật 6h25’ TT bóng đá

1/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

8

11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 23,24
14h TT khoa giáo
17h PVN Mùa chim én xôn xao

10

20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp

15

21h25′ PTQ Song long truyền kỳ

35

22h35’ PTQ Song long truyền kỳ

36

Thứ hai 6h25’ PHQ Pasta hương vị tình yêu 30 hết

2/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

9

11h30’ Sân khấu -Cải lương
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu

29

17h PVN Mùa chim én xôn xao

11

20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp

16

21h25′ PTQ Song long truyền kỳ

37

22h35’ PTQ Song long truyền kỳ

38

Thứ ba 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

1

3/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

10

11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 25,26
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu

30

17h PVN Mùa chim én xôn xao

12

20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp

17

21h25′ PTQ Song long truyền kỳ

39

22h35’ PTQ Song long truyền kỳ 40 hết
Thứ tư 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

2

4/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

11

11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 27,28
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu

31

17h PVN Mùa chim én xôn xao

13

20h10’ TT chuyện nhà nông
21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

1

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

2

Thứ năm 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

3

5/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

12

11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 29,30
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu

32

17h PVN Mùa chim én xôn xao

14

20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp

18

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

3

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

4

Thứ sáu 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

4

6/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

13

11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 31,32
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu

33

17h PVN Mùa chim én xôn xao

15

20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp

19

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

5

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

6

Thứ bảy 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

5

7/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

14

11h30’ PVN Thái sư Trần Thủ Độ 33,34 hết
14h Sân khấu hài
17h PVN Mùa chim én xôn xao

16

20h10’ Đường đến vinh quang
21h25′ Ẩm thực cuối tuần
22h35’ TT bóng đá
Chủ nhật 6h25’ TT bóng đá

8/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

15

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 1,2
14h TT khoa giáo
17h PVN Mùa chim én xôn xao

17

20h10’ PHK Ván bài gia nghiệp 20 hết
21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

7

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

8

Thứ hai 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

6

9/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

16

11h30’ Sân khấu -Cải lương
14h PVN Mẹ chồng nàng dâu 34 hết
17h PVN Mùa chim én xôn xao

18

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

1

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

9

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

10

Thứ ba 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

7

10/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

17

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 3,4
14h PVN Bến không chồng

1

17h PVN Mùa chim én xôn xao

19

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

2

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

11

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

12

Thứ tư 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

8

11/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

18

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 5,6
14h PVN Bến không chồng 2 hết
17h PVN Mùa chim én xôn xao

20

20h10’ TT chuyện nhà nông
21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

13

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

14

Thứ năm 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

9

12/12/2013

8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

19

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 7,8
14h PVN Cơn lốc biển

1

17h PVN Mùa chim én xôn xao

21

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

3

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

15

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

16

Thứ sáu 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

10

13/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

20

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 9,10
14h PVN Cơn lốc biển 2 hết
17h PVN Mùa chim én xôn xao

22

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

4

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

17

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

18

Thứ bảy 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

11

14/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

21

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 11,12
14h Sân khấu hài
17h PVN Mùa chim én xôn xao

23

20h10’ Đường đến vinh quang
21h25′ Ẩm thực cuối tuần
22h35’ TT bóng đá
Chủ nhật 6h25’ TT bóng đá
15/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

22

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 13,14
14h TT khoa giáo
17h PVN Mùa chim én xôn xao

24

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

5

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

19

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

20

Thứ hai 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

12

16/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

23

11h30’ Sân khấu -Cải lương
14h PVN Còn lại một mình

1

17h PVN Mùa chim én xôn xao

25

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

6

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

21

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

22

Thứ ba 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

13

17/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

24

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 15,16
14h PVN Còn lại một mình 2 hết
17h PVN Mùa chim én xôn xao

26

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

7

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

23

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

24

Thứ tư 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

14

18/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

25

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 17,18
14h PVN Biển gọi

1

17h PVN Mùa chim én xôn xao

27

20h10’ TT chuyện nhà nông
21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

25

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

26

Thứ năm 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

15

19/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

26

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 19,20
14h PVN Biển gọi 2 hết
17h PVN Mùa chim én xôn xao

28

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

8

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

27

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

28

Thứ sáu 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

16

20/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

27

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 21,22
14h PVN Ám ảnh

1

17h PVN Mùa chim én xôn xao

29

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

9

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

29

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

30

Thứ bảy 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

17

21/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

28

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 23,24
14h Sân khấu hài
17h PVN Mùa chim én xôn xao 30 hết
20h10’ Đường đến vinh quang
21h25′ Ẩm thực cuối tuần
22h35’ TT bóng đá
Chủ nhật 6h25’ TT bóng đá
22/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

29

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 25,26
14h TT khoa giáo
17h PVN Bài ca ra trận

1

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

10

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

31

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

32

Thứ hai 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

18

23/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

30

11h30’ Sân khấu -Cải lương
14h PVN Ám ảnh 2 hết
17h PVN Bài ca ra trận 2 hết
20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

11

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

33

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

34

Thứ ba 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

19

24/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

31

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 27,28
14h PVN Bao giờ cho đến tháng mười

1

17h PVN Trận đấu cuối cùng

1

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

12

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

35

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

36

Thứ tư 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

20

25/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

32

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 29,30
14h PVN Bao giờ cho đến tháng mười 2 hết
17h PVN Trận đấu cuối cùng 2 hết
20h10’ TT chuyện nhà nông
21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

37

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây

38

Thứ năm 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

21

26/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

33

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 31,32
14h PVN Học trò thủy thần

1

17h PVN Hạ sĩ quan

1

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

13

21h25′ PVN Duyên nợ miền Tây

39

22h35’ PVN Duyên nợ miền Tây 40 hết
Thứ sáu 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

22

27/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

34

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 33,34
14h PVN Học trò thủy thần 2 hết
17h PVN Hạ sĩ quan 2 hết
20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

14

21h25′ PHQ Chị kế của lọ lem

1

22h35’ PHQ Chị kế của lọ lem

2

Thứ bảy 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

23

28/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

35

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 35,36
14h Sân khấu hài
17h PVN Cát bụi hè đường

1

20h10’ Đường đến vinh quang
21h25′ Ẩm thực cuối tuần
22h35’ TT bóng đá
Chủ nhật 6h25’ TT bóng đá
29/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

36

11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 37,38
14h TT khoa giáo
17h PVN Cát bụi hè đường 2 hết
20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

15

21h25′ PHQ Chị kế của lọ lem

3

22h35’ PHQ Chị kế của lọ lem

4

Thứ hai 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

24

30/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

37

11h30’ Sân khấu -Cải lương
14h PVN Người đàn bà mộng du

1

17h PVN Chiến dịch trái tim bên phải

1

20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

16

21h25′ PHQ Chị kế của lọ lem

5

22h35’ PHQ Chị kế của lọ lem

6

Thứ ba 6h25’ PHK Giang hồ tiểu tử

25

31/12/2013 8h30’ PTQ Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên 38 hết
11h30’ PTQ Thiếu lâm thất hiệp 39,40 hết
14h PVN Người đàn bà mộng du 2 hết
17h PVN Chiến dịch trái tim bên phải 2 hết
20h10’ PHK Bồ Tùng Linh

17

21h25′ PHQ Chị kế của lọ lem

7

22h35’ PHQ Chị kế của lọ lem

8

*Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối