CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN THÁNG 06/2013


NGÀY PHÁT

THỜI GIAN

THỂ
LOAI

TÊN PHIM

SỐ TẬP

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

64

1/6/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

42

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

11,12

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Phía sau hào quang

25

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Ý

Nhữngphụ nữ thép P1

Chủ nhật

6h25’

P.Ý

Nhữngphụ nữ thép P1

2/6/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

43

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

13,14

14h

Trực tiếp khoa giáo

38

17h

PVN

Phía sau hào quang

26

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

19

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

65

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

66

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

65

3/6/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

44

11h30’

Sân khấu – Cải lương

23

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

15

17h

PVN

Phía sau hào quang

27

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

20

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

67

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

68

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

66

4/6/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

45

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

15,16

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

16

17h

PVN

Phía sau hào quang

28

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

21

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

69

22h35’

P.Philippine

Trò đùa của số phận

70

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

67

5/6/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

46

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

17,18

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

17

17h

PVN

Phía sau hào quang

29

20h10''

TT: Chuyện nhà nông

25

21h25'

P.Philippine

Trò đùa của số phận

71 hết

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

1

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

68

6/6/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

47

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

19.2

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

18

17h

PVN

Phía sau hào quang

30 hết

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

22

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

2

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

3

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

69

7/6/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

48

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

21,22

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

19

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

1

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

23

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

4

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

5

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

70

8/6/2013

8h30’

PĐL

Hoa lan quân tử

49 hết

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

23,24

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

2

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Ý

Nhữngphụ nữ thép P2

Chủ nhật

6h25’

P.Ý

Nhữngphụ nữ thép P2

9/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

1

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

25,26

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

3

20h10’

PHQ

Nữ công tố sành điệu

24 hết

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

6

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

7

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

71

#######

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

2

11h30’

Sân khấu – Cải lương

28

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

20

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

4

20h10’

PTQ

Tây du ký

1

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

8

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

9

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

72

#######

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

3

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

27,28

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

21

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

5

20h10’

PTQ

Tây du ký

2

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

10

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

11

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

73

#######

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

4

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

29,30

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

22

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

6

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

31

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

12

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

13

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

74

13/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

5

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

31,32

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

23

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

7

20h10’

PTQ

Tây du ký

3

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

14

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

15

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

75

14/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

6

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

33,34

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

24

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

8

20h10’

PTQ

Tây du ký

4

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

16

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

17

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

76

15/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

7

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

35,36

14h

Sân khấu hài

23

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

9

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Mỹ

Kim cương máu

đầu

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Kim cương máu

đầu

16/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

8

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

37,39

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

10

20h10’

PTQ

Tây du ký

5

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

18

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

19

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

77

17/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

9

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

25

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

11

20h10’

PTQ

Tây du ký

6

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

20

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

21

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

78

18/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

10

11h30’

PĐL

Long du thiên hạ P2

39 hết

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

26

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

12

20h10’

PTQ

Tây du ký

7

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

22

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

23

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

79

19/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

11

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

1,2

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

27

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

13

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

2

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

24

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

25

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

80

20/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

12

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

3,4

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

28

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

14

20h10’

PTQ

Tây du ký

8

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

26

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

27

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

81

21/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

13

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

5,6

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

29

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

15

20h10’

PTQ

Tây du ký

9

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

28

22h35’

PTQ

Hậu truyện bạch xà

29

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

82

22/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

14

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

7,8

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

16

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Mỹ

Kim cương máu

cuối

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Kim cương máu

cuối

23/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

15

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

9,10

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

17

20h10’

PTQ

Tây du ký

10

21h25'

PTQ

Hậu truyện bạch xà

30 hết

22h35’

PHQ

Vườn sao băng

1

Thứ hai

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

83

24/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

16

11h30’

Sân khấu – Cải lương

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

30

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

18

20h10’

PTQ

Tây du ký

11

21h25'

PHQ

Vườn sao băng

2

22h35’

PHQ

Vườn sao băng

3

Thứ ba

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

84

25/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

17

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

11,12

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

31

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

19

20h10’

PTQ

Tây du ký

12

21h25'

PHQ

Vườn sao băng

4

22h35’

PHQ

Vườn sao băng

5

Thứ tư

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

85

26/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

18

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

13,14

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

32

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

20

20h10’

TT: Chuyện nhà nông

8

21h25'

PHQ

Vườn sao băng

6

22h35’

PHQ

Vườn sao băng

7

Thứ năm

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

86

27/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

19

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

15,16

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

33

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

21

20h10’

PTQ

Tây du ký

13

21h25'

PHQ

Vườn sao băng

8

22h35’

PHQ

Vườn sao băng

9

Thứ sáu

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

87

28/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

20

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

17,18

14h

PVN

Thiên đường ở bên ta

34

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

22

20h10’

PTQ

Tây du ký

14

21h25'

PHQ

Vườn sao băng

10

22h35’

PHQ

Vườn sao băng

11

Thứ bảy

6h25’

PHQ

Nữ hoàng Sun-Duk

88

29/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

21

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

19,20

14h

Sân khấu hài

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

23

20h10’

Đường đến vinh quang

21h25'

Ẩm thực cuối tuần

22h35’

P.Mỹ

Tình yêu trở lại

Chủ nhật

6h25’

P.Mỹ

Tình yêu trở lại

30/6/2013

8h30’

PHQ

Kỳ nghỉ của quý bà

22

11h30’

P.Singapore

Mẹ chồng tôi

21,22

14h

Trực tiếp khoa giáo

17h

PVN

Tình yêu tìm lại

24

20h10’

PTQ

Tây du ký

15

21h25'

PHQ

Vườn sao băng

12

22h35’

PHQ

Vườn sao băng

13

  * Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi vào giờ cuối.