Chợ Gạo quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án kênh Chợ Gạo giai đoạn 2

(THTG) Với trách nhiệm được giao trong Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp kênh Chợ Gạo giai đoạn 2, UBND huyện Chợ Gạo đã dồn sức thực hiện giải phóng mặt bằng với tinh thần quyết liệt, đồng bộ bằng phương pháp phù hợp và linh hoạt, đảm bảo đúng quy định.

vlcsnap-2022-04-13-09h05m54s187.png vlcsnap-2022-04-13-09h05m59s230.png

Trong đó huyện Chợ Gạo đã rất quyết liệt trong việc tạo đồng thuận ở nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng luôn được xác định phải đảm bảo đúng các quy định pháp luật, việc xây dựng khu tái định cư cũng được chú trọng thực hiện để nhân dân sớm ổn định đời sống, phát triển kinh tế và thụ hưởng văn hóa, xã hội.

Theo báo cáo từ UBND huyện Chợ Gạo, đến ngày 08/4, công tác kiểm kê áp giá đạt tỷ lệ 100%; đồng thời đã thực hiện chi trả cho 523/704 hộ dân bị ảnh hưởng dự án; tỷ lệ giải ngân vốn đền bù đạt trên 67%; về bàn giao mặt bằng đã có 2 gói thầu đạt từ 70% trở lên.

Mạnh Cường