Từ 1-7-2024, mức lương cao nhất của công chức là bao nhiêu?

Mức lương khởi điểm của công chức, viên chức trình độ đào tạo đại học có thể tăng lên khoảng 4,2 triệu đồng/tháng; mức lương cao nhất của công chức, viên chức dự kiến có thể vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo  các bộ, ngành chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1-7-2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

Từ 1-7-2024, mức lương cao nhất của công chức là bao nhiêu?- Ảnh 1.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có bất cứ văn bản nào quy định cụ thể về mức lương mới của công chức, viên chức từ ngày 1-7-2024 được ban hành. Nhưng đã có một số thông tin về mức lương mới được Chính phủ và các Bộ đưa ra.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tiền lương trung bình của công chức, viên chức từ ngày 1-7-2024 có thể tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (khoảng 7,5 triệu đồng/tháng).

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Trong đó, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 – 2,34 – 10 hiện nay lên 1 – 2,68 – 12.

Tức là mức lương khởi điểm của công chức, viên chức trình độ đào tạo đại học tăng từ hệ số 2,34 lên hệ số 2,68. Mức lương cao nhất của công chức, viên chức là chuyên gia cao cấp tăng từ hệ số 10 lên hệ số 12.

Như vậy, mức lương khởi điểm của công chức, viên chức trình độ đào tạo đại học có thể tăng lên khoảng 4,2 triệu đồng/tháng; mức lương cao nhất của công chức, viên chức dự kiến có thể vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Nguồn NLĐ