Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

(THTG) Ngày 14-5, Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Khóa I, năm 2024.

Hơn 100 học viên tham dự Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Khóa I, năm 2024. Ảnh: Minh Nguyên

Tham gia lớp học có hơn 100 học viên là công nhân, viên chức người lao động thuộc Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong thời gian 05 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và Chuyên đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; sau đó học viên làm bài kiểm tra cuối khóa.

Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Kết quả học tập tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những điều kiện để xem xét kết nạp đảng viên.

Yến Vân