Giải báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XVI (2023 -2024)

THÔNG BÁO

Giải báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XVI (2023 -2024)

Kính mời các đồng chí và các bạn tích cực hưởng ứng tham gia dự thi Giải Báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XVI (2023 – 2024).

NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI:

Tác phẩm dự thi phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương Tiền Giang, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phản ánh trung thực các vấn đề, các sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng -an ninh, đối ngoại của trên địa bàn Tiền Giang.

Tuyên truyền thành tựu các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, và các chỉ thị, nghị quyết Đảng, Nhà nước Trung ương, địa phương đi vào đời sống xã hội; tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ, triều cường, hạn mặn; phòng, chống dịch bệnh ở người và trên vật nuôi, cây trồng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phục vụ ổn định và phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững QP-AN ở địa phương.

Khuyến khích các tác phẩm về xây dựng và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa có giá trị, an toàn và khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững; gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển nông nghiệp theo hướng quy hoạch, sản xuất hàng hóa chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; gắn sản xuất, chế biến với nhu cầu thị trường, mở rộng xuất khẩu. Phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển bền vững. Thực hiện tốt việc gắn kết chặt chẽ “bốn nhà” (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và Nhà nước) nhằm giải quyết có hiệu quả việc đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa nông dân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh việc đánh bắt xa bờ với ứng dụng công nghệ cao tìm kiếm ngư trường đánh bắt và hiện đại hóa các cơ sở chế biến thủy sản. Tiếp tục đầu tư phát triển đa dạng nuôi trồng thủy sản (nước ngọt, mặn, lợ…), gắn nuôi trồng với chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát triển ngành nghề ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập và chuyển đổi cơ cấu lao động phù hợp yêu cầu phát triển nông thôn. Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; thu hút nhiều dự án đầu tư góp phần xóa đói giảm nghèo, ưu tiên các vùng sâu, vùng cù lao, vùng ven biển.

Chú trọng chuyển đổi số ở tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, vận hành hệ thống quản lý nhà nước và xã hội, xây dựng đô thị thông minh; xây dựng Chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, cá nhân số…; góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã

hội và sự hài lòng của người dân. Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh. Phát triển Chính quyền số theo hướng tương tác, minh bạch, hoạt động hiệu quả, góp phần hiện đại hóa hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ số mới dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang….

Quan tâm kịp thời phát hiện, nhân rộng gương người tốt-việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động, sản xuất-kinh doanh mới mang lại hiểu quả kinh tế-xã hội cao. Phê phán các hành vi tham nhũng, tiêu cực; những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tệ nạn mê tín-dị đoan, ảnh hưởng ANCT-TTATXH…

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

Tác giả dự thi là các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong tỉnh, cán bộ khoa học – kỹ thuật có tác phẩm xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh trở lên, kể cả các đặc san, bản tin của các ngành có giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông.

Giải Báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn được mở rộng các đối tượng là nhà báo chuyên và không chuyên nghiệp ở ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về Tiền Giang. Các tác phẩm dự thi là các tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 30/4/2023 đến 30/4/2024.

Hạn cuối gửi tác phẩm dự thi: Ngày 20/5/2024. Dự kiến tổng kết và phát giải vào dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925–21-6-2024).

CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI:

Phóng viên, cộng tác viên là hội viên Hội Nhà báo gửi bài dự thi về Chi hội và Liên Chi hội Nhà báo nơi sinh hoạt. Các Chi hội và Liên Chi hội Nhà báo nhận bài, tiến hành sơ khảo, chọn tác phẩm hay gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (Hội Nhà báo tỉnh, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho).

Cộng tác viên không phải là hội viên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về địa chỉ nêu trên của Hội Nhà báo tỉnh và có xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm.

Mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ bút danh, tên thật tác giả, địa chỉ liên hệ, tác phẩm đã được sử dụng trên phương tiện thông tin đại chúng nào, ngày tháng năm sử dụng.

Đối với ảnh phải kèm theo số báo mà ảnh được đăng, tác phẩm ảnh được in trên giấy ảnh màu hoặc đen trắng cỡ 12 cm x 24 cm (ảnh đơn) và 12 cm x 18 cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh – có ghi chú thích rõ ràng, phóng sự ảnh không được quá 10 ảnh).

Tác phẩm truyền hình nhất thiết phải ghi trên ổ cứng hoặc USB có kèm theo thuyết minh (mỗi đĩa chỉ được ghi 01 tác phẩm).

Các tác phẩm phát thanh phải kèm theo ổ cứng hoặc USB, thể hiện đặc thù của tác phẩm phát thanh.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi nhiều nhất 03 tác phẩm (kể cả tin, bài, băng hình và ảnh).

Các tác phẩm dự thi cần ghi rõ: “Bài dự thi Giải Báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XVI 2023-2024”.

Thông tin chi tiết, liên hệ Văn phòng Hội Nhà báo Tiền Giang, điện thoại 0273. 3882235; 0962329242).

BAN TỔ CHỨC