Cai Lậy trồng 30 ha ruộng lúa bờ hoa

 (THTG) Vụ hè thu sớm năm 2013, được sự hỗ trợ của Viện lúa gạo Quốc tế IRRI, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam và trường đại học Tiền Giang, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp hội phụ nữ huyện Cai Lậy trồng 30 ha lúa theo mô hình ruộng lúa bờ hoa.

Đây là mô hình cộng đồng sinh thái quản lý rầy nâu và bệnh virus phòng bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá lúa.Theo mô hình này, nông dân tại đây trồng các loại hoa có màu sắc sặc sở, hương thơm dẫn dụ thiên địch như: cúc mặt trời, sao nhái, hoa xuyến chi và các loại màu như đậu bắp, mè…Đồng thời áp dụng chương trình IPM, 3 giảm, 3 tăng, bón phân cân đối giữa 3 hàm lượng đạm, lân và kali, phun thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp 4 đúng nhằm bảo tồn thiên địch, hạn chế ô nhiễm môi trường và chi phí sản xuất.

Bình quân mỗi vụ, nông dân giảm 2-3lần phun thuốc, tiết kiệm chi phí gần 2 triệu đồng/ha./.