Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang 2010 -2015.

       (THTG) Sáng ngày 4/12, Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010 -2015 và tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2013 bước sang ngày làm việc thứ hai.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã lần lượt nghe đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy phát biểu làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắt giao thông; Đánh giá việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hteo Nghị quyết Trung ương 4 – khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về Xây dựng Đảng”; Thực trạng đình công, lãng công, ngừng việc tập thể tại các khu – cụm công nghiệp và các doanh nghiệp nghiệp tại đại phương, đề xuất giải pháp chủ động ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công, lãng công, ngừng việc tập thể; Đánh giả kết quả thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội và công tác giảm nghèo, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thời gian qua và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

3.12

Trước khi kết thúc hội nghị, các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị với các chỉ tiêu cơ bản mà Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2014. Các chỉ tiêu cụ thể là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng từ 9,5 – 10%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,17 tì USD; Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 21.500 – 22.500 tỉ đồng; Thu ngân sách từ kinh tế địa phương 3.704 tỉ đồng; Tổng chi ngân sách nhà nước 6.020 tỉ đồng; Giảm tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 4%; Giảm tỉ lệ hệ nghèo xuống còn 5%; Kết nạp 1.500 đảng viên mới; Trên 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thế Ngọc – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã nêu ra 5 vấn đề trọng tâm để toàn Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội IX từ nay đến cuối nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014.

Ông Trần Thế Ngọc cũng lưu ý, trên lĩnh vực kinh tế phải xác định phát triển theo hướng bền vững; phát huy tối đa các nguồn lực, trong đó cần chú ý đến nội lực từ các thành phần kinh tế. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ thiết thực cho những đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình phát triển. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhất là đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2014 và của cả nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Công Thức