Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo

(THTG) Ngày 19-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (Lớp thứ hai trong năm 2019). Dự bế giảng có đồng chí Trần Long Thôn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang.

vlcsnap-2019-06-19-16h17m48s836

vlcsnap-2019-06-19-16h18m22s116

100% các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Ảnh: Trọng Hiếu

Qua 07 ngày học tập trung, 109 học viên được quán triệt 11 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin; Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tầm nhìn và tư duy chiến lược của người lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng lãnh đạo… Kết thúc khóa học, 100% học viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

vlcsnap-2019-06-19-16h19m04s779

Ông Nguyễn Văn Nhã – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu bế giảng lớp học. Ảnh: Trọng Hiếu

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Nhã – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang nhấn mạnh, việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuẩn bị nguồn cán bộ cho Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và nhất là cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho lãnh đạo các ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua những thông tin và kiến thức thu nhận được, các học viên sẽ vận dụng vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, tiếp tục phấn đấu cùng Đảng bộ tỉnh Tiền Giang hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 Trọng Hiếu