Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thẩm định các tiêu chí của 5 xã chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới

(THTG) Chiều ngày 23/11, ông Phạm Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thẩm định các tiêu chí của 5 xã chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới.

1

Ảnh: Việt Bình

          5 xã  chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới đợt này gồm: Mỹ Phước Tây- TX Cai Lậy; Tân Trung- TX Gò Công; Vĩnh Hựu- huyện Gò Công Tây; Lương Hòa Lạc- huyện Chợ Gạo và Phú Mỹ- huyện Tân Phước. Đến thời điểm này, 5 xã nói trên đều đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định, chỉ còn 2 tiêu chí chưa đạt gồm: điện và nhà ở. Sau khi nghe ý kiến đóng góp, đề xuất của thành viên Ban chỉ đạo, giải pháp thực hiện 2 tiêu chí chưa đạt của các xã, 100% thành viên Ban chỉ đạo bỏ phiếu thống nhất cho 5 xã này sẽ ra mắt xã nông thôn mới trong tháng 12/2016.

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ý kiến đồng ý cho 5 xã trên ra mắt xã nông thôn mới, đồng thời, đề nghị ngành công thương, ngành điện, ngành xây dựng khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 2 tiêu chí chưa đạt. Riêng UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phối hợp tốt với các ngành hữu quan, quyết liệt thực hiện đạt tiêu chí điện và nhà ở, tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt.

 Kim Nữ