Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021

(THTG)  Ngày 27/4, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tỉnh Tiền Giang  đã ký quyết định số 16/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 18 đơn vị bầu cử.

Theo đó, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 18 đơn vị bầu cử như sau: (Xin click vào link để xem chi tiết)

Đơn vị bầu cử 01

Đơn vị bầu cử 02

Đơn vị bầu cử 03

Đơn vị bầu cử 04

Đơn vị bầu cử 05

Đơn vị bầu cử 06

Đơn vị bầu cử 07

Đơn vị bầu cử 08

Đơn vị bầu cử 09

Đơn vị bầu cử 10

Đơn vị bầu cử 11

Đơn vị bầu cử 12

Đơn vị bầu cử 13

Đơn vị bầu cử 14

Đơn vị bầu cử 15

Đơn vị bầu cử 16

Đơn vị bầu cử 17

Đơn vị bầu cử 18