Zalo thu phí: Doanh nghiệp, người bán hàng online bị ảnh hưởng thế nào?

Khi lượng người dùng phổ thông rời đi vì bị Zalo “bóp tính năng” thì các doanh nghiệp, người dùng trả phí, người bán hàng online cũng sẽ bị ảnh hưởng.