Xăng RON95-III giảm gần 700 đồng/lít từ 15 giờ ngày hôm nay

 Giá xăng giảm từ 500-700 đồng/lít, trong khi đó giá các loại dầu biến động không lớn tại kỳ điều hành ngày 30/5. Đây là thông tin vừa được Liên bộ Công thương-Tài chính công bố.

Ảnh: THÀNH ĐẠT
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.759 đồng/lít (giảm 518 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 760 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 22.519 đồng/lít (giảm 694 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 19.747 đồng/lít (giảm 90 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 19.931 đồng/lít (tăng 29 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.538 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Tại kỳ này, nhà điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ ngày hôm nay đối với mặt hàng tăng giá.

Nguồn nhandan.vn