Xã Tân Hội thị xã Cai Lậy ra mắt Chi hội nuôi cá

(THTG) Ngày 29-5, Hội Nông dân xã Tân Hội thị xã Cai Lậy ra mắt Chi hội  nuôi cá tại ấp Tân Hòa – Một chi hội nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp thủy sản tại địa phương.

Chi hội nuôi cá ấp Tân Hòa

Chi hội nuôi cá ấp Tân Hòa được thành lập với 20 hội viên gồm 1 Chi hội trưởng, 2 chi hội phó. Đây là Chi Hội nghề nghiệp được thành lập theo Đề án số 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng Chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Trong đó, kinh phí hoạt động của Chi hội do hội viên tự đóng góp.

Việc xây dựng mô hình Chi hội nghề nghiệp trong Hội Nông dân có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy tiềm lực sẵn có, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các hội viên nông dân có chung ngành nghề. Tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tin và ảnh: Minh Tấn